Ramadán

Testvéreim!

A Ramadán, a böjt, a megbánás és a megbocsájtás hónapja. A muszlim ember türelmetlenül várja e hónapot, mert tudja, hogy Allah milyen különlegesnek tartja. Hiszen ebben a hónapban lett lehozva a Korán a jól megőrzött táblából a földi éghez, aztán onnan a földre Mohammed prófétához [béke legyen vele] eseményről eseményre. Amikor megérkezik a hónap Allah angyalokat küld a földre és így szólnak: „Ó te, aki jót akar gyere, és óh te, aki rosszat akar menj el”. Vagyis Allah jutalommal várja azt, aki ki akarja használni e hónapot és elfordul attól, aki nem használja ki.
E hónap több jellegzetes tulajdonságokkal rendelkezik. Amivel Allah felruházta:

  1. Az angyalok fohásszal esedeznek Allahhoz a böjtölő emberekért,
  2. Allah naponta feldíszíti a Paradicsomot hozzá szólva: „hamar a jámbor szolgáim ledobnak vállukról minden vétket és bűnt és hozzád lesz visszatérésük”,
  3. A Pokol kapui bezáratnak és a Paradicsomé kinyittatnak,
  4. A sátánokat bilincsbe verik, hogy ne ártsanak az embereknek,
  5. Van Ramadánban egy éjszaka, amely többet ér Allahnaál mint egyezer hónap, az az elrendelés éjszakája (Lailatul Qadr). Ebben az éjszakában nyilatkoztatott ki a Korán és akkor lett leküldve a földi éghez,
  6. Ramadan utolsó éjszakáján megbocsájtást nyernek a hívő böjtölők,
  7. Allah minden napon embereket szabadít fel a Pokol Tüzétől.

Így hát testvérem igen van mit tenni e kegyes hónapban. Nem úgy kell fogadnunk őt hogy haszontalan dolgokra fordítjuk az időt hanem nagy igyekezettel, hogy Allah megbocsájtását elnyerhessük. Ugyanis nincs olyan ember, akinek nincs szüksége megbánásra. Mindenki hibázik és követ el vétket, ezért Allah irgalmas és könyörületes, ezért mindig ad lehetőséget arra, hogy az ember megbánhassa bűnét és forduljon Hozzá bocsánatért. Ez a hónap nagy lehetőség erre.

A jó cselekedetek Ramadánban:

1. A böjt:
A Koránban Allah a böjtről a 2.szúra, 183-184.áyában tesz említést: „Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek. [Böjtöljetek] bizonyos számú napig!”
A Próféta [béke legyen vele] azt mondta: „Ami jót cselekszik Ádám fia /az ember/, azért 10-700 szeresig kapja meg a jó pont jutalmat. De Allah azt mondja: ”kivéve a böjtöt.Az az enyém és Én jutalmazok érte Én miattam hagyott el minden kívánatos dolgot”
Azt mondta a Próféta [béke legyen vele]: “ Aki úgy böjtöli Ramadant, hogy azt Allahért teszi meg, annak megbocsájtatik az összes előző bűne”
2. A Tarawíh 1 ima:
Azt mondja a Próféta [béke legyen vele]: ” Aki végig imádkozza Ramadánt, hogy azt Allahért teszi meg, annak megbocsájtatik az összes előző bűne”
3. Adakozás:
Mivel Ramadan hónap alatt Allah többszörösen jutalmaz a jó tettekért, így hát az adakozást is. Ebbe tartozik:

a. ennivalót adni: „Allah azt mondja a Koránban: „S enni adnak az ételből – holott szeretik– a szegénynek, az árvának és a fogolynak. „Csupán Allah arcáért adunk enni nektek, nem akarunk tőletek sem jutalmat, sem pedig köszönetet. Mi bizony félünk az Urunktól, egy tőle eredő komor és végzetes naptól.” S Allah megóvja őket annak a napnak a rosszától, és derűt és boldogságot áraszt rájuk. S a jutalmuk, a türelmük miatt, kert és selyem lesz.” [76 / 8-12]
b. A böjtölő ember etetése: Azt mondja Allah küldötte [béke legyen vele]: „Aki egy böjtölő embernek enni ad 2, az ugyaannyi jutalomban részesül mint maga a böjtölő, anélkül, hogy befoljásolná annak jutalmát”

4. A Korán olvasása:
A legnemesebb cselekedet, amelyet el lehet végezni általában az a Korán olvasás. Azt mondja a Próféta [béke legyen vele]: „Aki olvassa a Koránt, azért minden betűért tíz jó pont jár, és nem azt mondom, hogy Alif Lám Mím (A, L, M) egy betű, hanem Alif (A) egy betű, Lám (L) egy betű és Mím (M) egy betű”
A Próféta [béke legyen vele] arra buzdította a böjtölőket, hogy Ramadan alatt sok Koránt olvassanak. Erre azt mondták a tudósok: „ha az ember Ramadan alatt mást sem tesz mint a Korán olvasást akkor a legjobb jutalomban részesül”
5. Az Umra 3 elvégzése:
Azt mondta a Próféta [béke legyen vele]: „Umra elvégzése Ramadan alatt annyit ér mint a Haddzs 4 jutalma”
6. Allahról való megemlékezés:
A Paradicsomba jutásnak egyik fő oka az Allahról való megemlékezés.
7. Dolgok, amelyektől távol kell tartanunk magunkat:

a. Felcserélni az éjszakát a nappallal: sokan azt csinálják, hogy fent vannak az egész éjszaka alatt szórakozni, hogy a nappalt át tudják aludni, mert -szerintük- így könnyebben lehet átvészelni a napot. Ez nem megengedett, mert Allah az éjszakát a pihenésre, a nappalt pedig dolgok elvégzésére teremtette.
b. A kötelező imát nem tenni időben: sajnos vannak olyanok, akik nem teszik az imát időben arra hívatkozva, hogy annyira elfáradnak, hogy nem bírnak fent lenni nappal, s így az imát sem teszik időben.
c. Túlzásba vinni az étel mennyiségét: nagy mennyiségű ételt szoktak az emberek elkészíteni Ramadan alatt, mivel böjtölnek és éhesek, pedig a mennyiség fele is elegendő lenne. Ez nem megengedett, mivel általában a többlet szemétbe kerül.
d. Az idő töltése haszontalan dolgokkal: Mint már említettük a Ramadan hónapot a legjobban kellene eltölteni, nem pedig minden féle haszontalan dolgokkal.

Allahot kérem, hogy áldjon meg mindenkit és áldja meg e hónapot számunkra. Jó és boldog Ramadánt kívánok mindenkinek és elfogadott imádatot!


1 Ez egy önkéntes ima, amit Ramadan hónap alatt teszünk az esti ima után. Legfeljebb 11 rakaaból állhat.

2 Ez nem csak a szegény böjtölő emberre igaz, hanem általában.

3 Az Iszlám vallásban egyik féle imádat, amelyet Mekkába kell megtenni bizonyos szertartásokkal.

4 Haddzs: Zarándoklat, amit a muszlimok egyszer kötelesek az életben megtenni Mekkába.

Hiteles információk az Iszlámról