Az alamizsna

(ZAKÁT)

A legfontosabb elvek egyike az Iszlámban az, hogy minden dolog Allahtól származik, és a vagyon az emberekre van bízva. A zakát szó „tisztítást” és „gyarapodást” jelent. A saját tulajdonunk megtisztul azáltal, hogy egy részét félretesszük a nélkülözők számára, és ez a lefaragás, – akár a növények metszése – egyensúlyba hoz és új növekedést okoz.

Minden muszlim saját magának számolja a zakátot. Ez évente az egy hold-évig álló készpénz után annak két és fél százalékát teszi ki.

A Zakát a pénz áramlását segíti elő egy társaságon belül, Kairo.
A Zakát a pénz áramlását segíti elő egy társaságon belül, Kairo.

Az istenfélő ember ezenkívül még annyit ad, amennyiben szadaqa-ként örömét leli, és ezt jobb titokban tenni. Ezt a szót általában „önkéntes adomány”-nak szokták fordítani, de tágabb értelmezése is van. A Próféta – béke legyen vele – azt mondta, „rámosolyogni a testvéredre, az is jótékonyság”.

A Próféta – béke legyen vele – mondta, „a jótékonyság minden muszlim szüksége”. Megkérdezték tőle: „Mi van akkor, ha valakinek nincsen semmije?” A Próféta azt felelte: „A két kezével dolgozzon a haszonért és abból adjon valamit jótékonyságként.” A társai megkérdezték: „Mi van, ha nem tud dolgozni?” A Próféta azt mondta: „Akkor segítsen a szegény és nélkülöző embereknek.” A társai tovább faggatták: „Mi van, ha még ezt sem képes megtenni?” A Próféta az mondta: „Ösztönözzön másokat a jócselekedetekre.” A társai azt mondták: „Mi van ha ennek is híján van?” A Próféta azt mondta: „Fogja vissza magát attól, hogy gonoszságot műveljen. Ez szintén jótékonyság.”

További információkért lásd még az alábbi cikkeinket:

Ramadán

Testvéreim! A Ramadán, a böjt, a megbánás és a megbocsájtás hónapja. A muszlim ember türelmetlenül várja e hónapot, mert tudja, hogy Allah milyen különlegesnek tartja. Hiszen ebben a hónapban lett lehozva a Korán a jól megőrzött táblából a földi ég...

A böjt

Összeállította: Karasszon Attila Döntvénye Ramadán havának böjtölése az Iszlám vallás egyik alappillére, és előírása. [Ó ti, akik hívők lettetek, előírattatott nektek a böjt, mint ahogy előírattatott azok számára, akik előttetek éltek, azért, hogy óvakodja...

Zarándoklat

(Omra és haddzs) 2004/1424   Biszmilláhi ar-Rahmáni ar-Rahím (Az Irgalmas és Könyörületes Isten nevében)   „Abu Huraira meséli: A Próféta  azt mondta: Aki a zarándoklatot egyedül Allahért végzi el, és nem él házaséletet a feleségével (a zar á...

Hiteles információk az Iszlámról