Vallástan

A vallástan szekcióban a vallásjog és vallásgyakorlat kérdéseivel foglalkozunk. Itt találhatóak a vallási rituálék és gyakorlati kötelességek leírása.

Az Iszlám öt pillére

1) A tanúságtétel „Sahádatayn” 2) Az ima „Szalát” 3) Az alamizsna „Zakát” 4) A böjt „Szijám” 5) Zarándoklat „Haddzs” Ezek alkotják a muszlim élet vázát: hit, ima, törődés a nélkülözőkkel, öntisztítás, és a zarándoklat Mekkába annak, aki képes rá. ...

Az ima

Az ima az iszlám vallás első pillére, és egyenértékű magával a vallással. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a muszlim kellő figyelmet fordítson a helyes és rendszeres imádkozásra. Az iszlám imádkozás részletes leírása gyakorlati útmutató és állandó refe...

Ramadán

Testvéreim! A Ramadán, a böjt, a megbánás és a megbocsájtás hónapja. A muszlim ember türelmetlenül várja e hónapot, mert tudja, hogy Allah milyen különlegesnek tartja. Hiszen ebben a hónapban lett lehozva a Korán a jól megőrzött táblából a földi ég...

A böjt

Összeállította: Karasszon Attila Döntvénye Ramadán havának böjtölése az Iszlám vallás egyik alappillére, és előírása. [Ó ti, akik hívők lettetek, előírattatott nektek a böjt, mint ahogy előírattatott azok számára, akik előttetek éltek, azért, hogy óvakodja...

Az alamizsna

(ZAKÁT) A legfontosabb elvek egyike az Iszlámban az, hogy minden dolog Allahtól származik, és a vagyon az emberekre van bízva. A zakát szó „tisztítást” és „gyarapodást” jelent. A saját tulajdonunk megtisztul azáltal, hogy egy részét félretesszük a...

Zarándoklat

(Omra és haddzs) 2004/1424   Biszmilláhi ar-Rahmáni ar-Rahím (Az Irgalmas és Könyörületes Isten nevében)   „Abu Huraira meséli: A Próféta  azt mondta: Aki a zarándoklatot egyedül Allahért végzi el, és nem él házaséletet a feleségével (a zar á...

Hiteles információk az Iszlámról