Hogyan történt?

Hinnél egy embernek, aki azt mondja neked, hogy létezik egy bolt, ami zökkenőmentesen működik pedig nincs benne eladó, raktáros, vagy bárki, aki ránézhetne? Vagy hinnél neki ha azt mondaná, hogy a szék, amit látsz jelenlegi formáját teljesen magától vette fel?

 

AZ ESŐ ELMONDJA

Akkor, ha nincs rá mód, hogy meggyőzzünk arról, hogy egy hétköznapi bolt működhet raktáros vagy eladó nélkül vagy, hogy egy szék felölti a maga alakját az asztalos szakértelme nélkül, el tudnád talán fogadni, hogy a világegyetemnek nincs létrehozója, vagy gazdája? Az univerzum csodálatos elrendezésében, megszámlálhatatlan sok élő teremtménnyel, napok, holdak, csillagok és bolygók működnek a lehető legnagyobb pontossággal. A pára felemelkedik az óceánokból és felhőkké változik; a szelek a föld távolabbi sarkaiba fújják a felhőket, majd a pára összesűrűsödik vízzé és esőként lehull a földre, ami a halott földet élővé teszi és segíti a legkülönbözőbb magok és más termények növekedését, és a legkülönbféle gyümölcsök és virágok növekedését. A gyümölcsöknek más-más ízük van annak ellenére, hogy ugyanabból a helyből nőttek ki, ugyanazt a vizet használva.

Ezek után  hiheti bármely józaneszű ember azt, hogy ez a hatalmas és integrált rendszer létrejött és működik gazda vagy irányító nélkül?

Nem habozunk bolondként elutasítani azt a személyt, aki úgy tartja, hogy egy olyan jelentéktelen és kicsi dolog akár egy szék, vagy egy ruhadarab létrejöhet magától; egyet kell-e értenünk ezek után azzal a valakivel, aki megállapítja, hogy a föld automatikusan jött létre, az állatok maguktól keltek életre és még a legcsodálatosabb és legbonyolultabb élőlény – az ember – létrejött teremtő nélkül?

Vizsgáljuk meg az emberi testet és a rendszerek és alrendszerek millióit, ahogy a legcsodálatosabb együttműködésben dolgoznak egymással és a legnagyobb hatékonysággal állnak össze abban a kicsiny testben.

 

AZ EMBRIÓ TANÚ

 Eltűnődtél-e már valaha azon, ahogy az emberi magzat megalakul és fejlődik az anyaméhnek abban az apró műhelyében? Abban a pillanatban mikor mind az apa, mind az anya készen áll, két pici életcsira egyesül, majd kilenc hónap alatt a megfelelő helyeken számos szervvé és testrésszé fejlődnek. Minden rész, – legyen azkicsi vagy nagy – pontosan ott jön létre, ahol lennie kell. Csupán egy józan ítélőképességét elvesztett ember mondhat olyat, hogy az élet eme csodálatos rendszere létrejön és folytatódik számtalan generáción keresztül egy óriási tudással és páratlan teremtőerővel rendelkező Bölcs, Hatalmas Létező nélkül.

 

LEHETETLENSÉG

 Tegyük fel, hogy bekövetkezik egy földrengés és egy laboratórium összes oldata leesik és összekeveredik. Rendkívül furcsa véletlennek kellene lennie, hogy egy ilyen vegyületből egy új gyógyszer álljon elő, ami számos betegség gyógyítására alkalmas.

Most nézzük meg egy proteinmolekula kialakulásának valószínűségét feltételezve, hogy minden elem rendelkezésre áll. Charles Eugene Jai svájci matematikus kiszámolta ennek valószínűségét. A proteinmolekula példáját vette, de egyszerűsítette az esetet azzal, hogy az ő molekuláját 34500 atom helyett csak 2000 atommal rendelkezőnek tekintette valamint, hogy az ő molekulája csak kétféle atomból áll a négy főbb atomtípus helyett. A valószínűség értéke az ilyen reakció végbemenéséhez szükséges anyagok mérete alapján lett meghatározva és ő úgy találta, hogy az egyszerűsített proteinmolekula kialakulásának a valószínűsége hozzávetőlegesen ˝*10321. Az anyagok szükségének mérete ebben a csaknem nulla valószínűségben egy megközelítőleg 6*10176 mérföld átmérőjű gömbé, ami körülbelül 1063-szorosa az univerzum vélt méretének. Azt is megállapította, hogy egy ilyen molekula kialakulásához szükséges idő 10243 billió év, ami sokkal több, mint a föld feltételezett kora, ami csupán 2 billió év. Így a méret és idő tényező lehetetlenné tenné akár egyetlen proteinmolekula kialakulását.

 

A GONDOLKODÁS FOLYAMATA BIZONYÍT

 Ahogy a számítógépnek szüksége van egy programra, hogy fusson, úgy az embernek is szüksége van előzetes információkra a gondolkodáshoz. Ki táplálta ezeket a kezdeti információkat az ember agyába?

 

EGY IRÁNYÍTÓ

 Hallottál már valaha egy iskoláról két igazgatóval, vagy egy tanszéket két rektorral, vagy egy hadsereget két főparancsnokkal, vagy egy országot két elnökkel? Végül is tud egyáltalán bármely intézmény kettős irányítás alatt hatékonyan működni? Nézd csak a bolygók és csillagok millióit: a viselkedésük és mozgásuk egy hihetetlenül szigorúan pontos ragaszkodást mutat szabályok és előírások egy bizonyos állandó halmazához. A távolságuk és irányuk kapcsolatban van egymással és elrendezésükben még a legkisebb változás is felforgatná az egész rendszert és káoszt okozna.

A szabályok amelyekhez ragaszkodnak annyira változatlanok, hogy mi matematikai formulákat kutatunk, amelyekkel leírhatjuk őket. Ha a világegyetem kettő vagy több isten irányítása alatt állna, az eseményeinek lefolyása nem lehetne ennyire szabályos és hatékony, és csak ellentétes rendek és szabályok ütközése alkotta káoszt láthatnánk. Ha még egy kicsiny iskola sem képes elfogadni két igazgatót egy időben, hogyan is működhetne óriási égi birodalom több mint egy Uralkodó által?

Akkor, ha Isten a világegyetem ura, nem tűnik logikusnak, hogy te készségesen alávesd magad az akaratának és életedet azzal összhangban rendezd be, amely utat Ő előírt az emberiség számára? Az élet eme útjának teljes magyarázatát megtalálhatod az Iszlámban.

Hiteles információk az Iszlámról