Jézus a Koránban

Jézus (béke reá), Mária fia a Kegyes Koránban és az Iszlám prófétájának, Muhammadnak (béke reá) mondásaiban

 

A Kegyes Korán és Muhammad Próféta (Allāh dicsérete és békéje reá) Szunnája (saját mondásai, tettei és jóváhagyásai) a következő dolgokat határozza meg Jézus (béke reá) vonatkozásában:

Az első: Jézus küldött volta, vagyis az, hogy Ő Allāh, a Fenséges és Magasztos küldötte, akit Izrael népéhez küldött Mózes (béke reá) után.

Erre a dologra a következő magatartások épülnek:

–   Először: Kötelező hinni Jézusban, mint prófétában és Allāhtól, a világok Urától származó küldöttben, tisztelni kell küldöttségét és az Evangéliumot, az ő Szent Könyvét.

–   Másodszor: Kötelező szeretni és dicsérni őt, tilos gyűlölni, nemtetszést nyilvánítani róla, vagy bármilyen módon megsérteni.

A második: Jézus életében történt események közlése. Öt oldalról lehet megközelíteni:

ˇ        Az első: születése. A Korán számos sajátosságot jegyez meg Jézussal (béke reá) kapcsolatban:

  1. Jézus a jámbor próféták leszármazottja, édesanyja szűz Mária, Amrán leánya, Ábrahám (béke reá) nemzettségéből.
  2. Apa nélkül született, ami megtiszteltetés számára és édesanyja számára is, és ez a csoda lett a bizonyíték később prófétaságának igaz voltára.

A Korán úgy magyarázta Jézus apa nélküli születését, hogy Allāh a létrehozás parancsával alkotta meg testét édesanyja méhében azzal a mondással: „Legyél!” – és így jött létre. Azután elküldte Gábrielt (az egyik angyalt), aki belefújta a lelket Mária méhébe. Ezután Jézust apa nélkül teremtette meg Allāh, mint ahogyan Ádámot (béke reá) is apa és anya nélkül teremtette.

  1. A Sátán nem érintette meg őt születésénél, eltérve a legtöbb embertől, hiszen minden újszülöttet megérint a Sátán, kivéve Jézust és édesanyját.
  2. Újszülöttként beszélt az emberekhez édesanyja felmentéséért a paráznaság vádja alól, ami ugyancsak bizonyítékként jelenik majd meg prófétaságának igazolására.

ˇ        A második: Jézus csodáinak közlése. Jézus gyógyított korábban gyógyíthatatlan betegségeket – mint a lepra és a vakság -, és Allāh engedélyével életre keltette a halottakat. Mindez bizonyíték prófétaságára és arra, hogy ő Allāh Küldötte.

ˇ        A harmadik: Hithirdetésének útjáról, arról, ahogyan tanítványai követték és segítették – a zsidók Jézus iránti ellenségességével szemben, akik meg akarták őt ölni.

ˇ        A negyedik: Jézus keresztrefeszítéséről szóló közlés. A Korán ezzel az eseménnyel kapcsolatban két dolgot jegyez meg:

  1. Jézust nem feszítették keresztre, hanem akit keresztre feszítettek, egy Jézushoz hasonló ember volt. [ Jézussal (béke reá) és mindazokkal a csodákkal kapcsolatban, amiket tett, nem kizárt dolog az, hogy Jézus a maga arcmását egy olyan emberre helyezze, akit később helyette ölnek meg, de az sem kizárt, hogy valamelyik tanítványa vállalta volna el helyette – elfogadva Jézus hasonmásának szerepét – a kereszthalált.]
  2. Allāh felemelte őt az égbe, megtiszteltetésként.

ˇ        Az ötödik: A feltámadás előtt vissza fog térni – az idők végeztével – az evilágba, hogy a legnagyobb antikrisztus – aki a tévelygés feje – ellen harcoljon.

A harmadik: Jézus Istenfiúságának tagadása, amire a Korán három bizonyítékot hozott fel:

ˇ        Az első bizonyíték: Az ésszerű, logikai bizonyíték. Két részből áll:

  1. Allāh tökéletes tulajdonságokkal rendelkezik. Tökéletes tulajdonságai közé tartozik az, hogy egyedülálló a jellemei terén, nem hasonlítható egy teremtményéhez sem, például: nem nemzett és nem nemzetett.

Fiat származtatni tőle tökéletességének tagadása, és teremtményeihez való hasonlítása.

  1. Allāhnak nincs szüksége teremtményeire. Tökéletességéhez hozzátartozik, hogy nincs szüksége társra (feleségre vagy gyermekre, fiúra vagy lányra). Ennek tagadását jelenti az, ha fiat származtatnak Tőle.

ˇ        A második bizonyíték: Az érzékelhető, tapasztalható bizonyíték.

Jézus az emberi fajhoz tartozik, Ádám fia. A Teremtő viszont – az ép ész és az Isten általi vallások szerint – szükségszerűen eltér minden teremtményétől. Hogyan lehetne Jézus az Isten fia, de nem az isteni fajtából; Jézus, aki kezdettel és véggel rendelkezik (születéssel és halállal), és olyan speciálisan emberi tulajdonságokkal bír, mint az étel, az ital, a lakhely és más egyéb iránti szükség?

ˇ        A harmadik bizonyíték: A közlés általi bizonyíték:

Jézus (béke reá) sohasem állította vagy közölte saját magáról azt, hogy Isten fia lenne (hogy ő isteni személy lenne).

A negyedik: tagadása annak, hogy Jézus egyike lenne a háromnak (a három isteni személynek – hiszen a keresztények úgy vélik, hogy az Isten három személyből áll).

Ez a tagadás a teremtettség, a jogok és a tevékenységek szempontjából közelíthető meg:

ˇ        A teremtettség oldala: A Korán elmondja azt, hogy Jézus Ádám fiai közül való teremtmény, küldött voltával tűnik ki közülük, akárcsak a többi küldött; és azt is közli, hogy a Teremtő különálló a teremtményeitől, nem tölti be egyik teremtményét sem, és nem is egyesül velük.

ˇ        A jogok oldala: A Korán nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az istenszolgálat és az imádat kizárólag Allāhot illeti meg, és azt is, hogy a teremtmények – közöttük Jézus (béke reá) – nem jogosultak arra, hogy Allāhon kívül istenszolgálattal és imádattal forduljanak hozzájuk, sőt Jézus (béke reá) maga teljes ártatlanságát fejezte ki, és megerősítette Allāh felé való szolgálóságát.

ˇ        A tevékenységek oldala: A Korán nyilvánvalóvá teszi azt, hogy az egek és a föld ügye Allāh kezében van. Minden, ami Allāhon kívül van, nem kerül ki Allāh akarata, képessége és igazgatása köréből. Jézus csak olyan képességeknek van birtokában, amelyekre Allāh tette őt képessé. Képessé tette őt a csodákra azért, hogy kimutassa küldött voltának igazát.

Ez a négy Jézussal kapcsolatos dolog, ami megjelenik a Koránban és a Szunnában, és ezeket illetően közmegegyezés alakult ki a muszlimok között.

Hiteles információk az Iszlámról