A temetés

Összeállította: Karasszon Attila

Tartalomjegyzék

A beteg számára

A halálán lévővel szemben

A halottnál megjelenők számára előírt

Ami a megjelenők és mások számára lehetséges

A halott rokonai számára előírt

A halott rokonai számára tilos

A megengedett gyászjelentés

A jó végzet jelei

A halott, ismerősök általi dicsérete

A halott fürdetése

A halott halotti lepelbe öltöztetése

A halott szállítása, és a halotti menet

A temetési ima

A temetési ima vonása

A temetés és velejárói

A részvétnyilvánítás

Ami a halott hasznára válik

A sírok látogatása

Amit a sírral tilos tenni

A beteg számára

 1. Allah akaratába való belenyugvás.
 2. Félni a Tüzet, és remélni a Kertet.
 3. Nem szabad vágyni a halálra, bármilyen fájdalmas is lenne a betegség.
 4. A tartozása megadása, ha van lehetőség, ha nincs, akkor végrendelkezzen.
 5. Sietni kell a megírásával.
 6. Azoknak a rokonoknak, akik nem rendelkeznek örökösödési joggal, végrendelkezni kell.
 7. A vagyona harmadával rendelkezhet csupán a végrendeletében.
 8. Két muszlim férfit kell tanúnak hívnia, ha nincs, akkor két más vallású férfit.
 9. A szülőknek, vagy más örökösödési joggal rendelkező számára nem lehet rendelkezni a végrendeletben, mert ez a Korán által eltörölt.
 10. Tilos bárkit is megkárosítani a végrendelkezés során.
 11. A károsító végrendelet elutasított az iszlám által.
 12. Végrendelkezni kéne arról, hogy a szunna előírásait betartva történjen a temetés.

A halálán lévővel szemben

 1. Mondják neki a tanúságtétel szövegét “nincs más isten, csak Allāh”.
 2. A halálán lévőnek is mondania kell a tanúságtételt, mert a Próféta r azt mondta: “akinek az utolsó szava: ’ nincs más isten, csak Allāh’ volt, az a Kertbe jut”.
 3. Viszont a “Jászín” c. szúra recitálása, és a Kibla felé fordítása nem szunna.
 4. Elmehet a muszlim a halálán lévő nem muszlimhoz, hogy átadja neki az Iszlám üzenetét.

A halottnál megjelenők számára előírt

 1. Le kell csukni a két szemét. Hagyomány: “bizony amikor a lélek elvitetik, a szem azt követi”.
 2. Fohászkodni kell érte.
 3. Be kell takarni egy ruhával, amely elfedi az egész testét.
 4. A muhrim arcát, fejét nem szabad betakarni, és őt illatosítani.
 5. Sietni kell az előkészítésével, ha meghalt.
 6. Abban az országban, városban kell eltemetni, ahol meghalt.
 7. Néhányuknak ki kellene fizetnie a tartozásait az ő pénzéből, még ha az egész is rámenne. Ha nincs pénze, akkor az országnak kell ezt megtennie, ha ő is ki akarta fizetni ezt.

Ami a megjelenők és mások számára lehetséges

 1. Ki lehet takarni a halott arcát, meg lehet csókolni a homlokát, és három napig lehet siratni.

A halott rokonai számára előírt

 1. Türelmet kell viselniük a sorssal szemben, és bele kell nyugodniuk.
 2. Azt mondani: “Mi Allahé vagyunk, és hozzá fogunk visszatérni”.
 3. Megtartóztathatja a nő magát a díszektől a gyász ideje alatt három és fél napig. Ha özvegy, akkor négy hónapig és tíz napig.
 4. De megteheti, hogy a férjén kívül mást nem gyászol, a férje megelégedését keresve.

A halott rokonai számára tilos

 1. A siránkozás.
 2. Az arc ütése.
 3. A ruha feltépése.
 4. A haj leborotválása.
 5. Vers költése.
 6. A szakáll meghagyása, majd a gyász elteltével leborotválása.
 7. A halálhír terjesztése, nyilvános helyeke.

A megengedett gyászjelentés

 1. Gyászjelentést lehet tenni, ha nem párosul siránkozással.
 2. A gyászjelentést tevő számára előírt, hogy felszólítsa az embereket az érte való fohászkodásra.

A jó végzet jelei

 1. A halál pillanatában a tanúságtétel kiejtése.
 2. Izzadt homlok.
 3. Péntek éjjelén meghalni.
 4. Harctéren meghalni.
 5. Támadás alatt meghalni.
 6. Pestisben meghalni.
 7. Hasfájásban meghalni.
 8. Fulladástól meghalni.
 9. Gázolástól meghalni.
 10. A nőnek gyermekágy alatt, a szüléstől meghalni.
 11. Égéstől meghalni.
 12. Daganatban meghalni.
 13. TBC-ben meghalni.
 14. A vagyont az elrablástól való megvédés közben meghalni.
 15. A vallást védelmezve meghalni.
 16. Önvédelem közben meghalni.
 17. Allah útján „állomásozva” meghalni.
 18. Jó tett végrehajtása közben meghalni.
 19. Akit a bűnös imám ölt meg, mert ő felállt előtte, és őszintén kijavította őt.

A halott, ismerősök általi dicsérete

 1. A halott, emberek csoportja általi dicsérete – legkevesebbjük kettő -, a jó és tudással bíró szomszédok közül, maga után vonja a Kertet számára.
 2. Ám a hold- vagy napfogyatkozáskor beálló halál, nem utal semmire.

A halott fürdetése

 1. A halottat, néhány muszlimnak kötelessége megfürdetnie.
 2. Fürdetése közben a következőket kell szem előtt tartania:
 3. Háromszor, vagy ha szükséges többször megmosni.
 4. A fürdetés páratlan számú legyen.
 5. Az egyik alkalmával használjon szidr-t, szappant, stb.
 6. Az utolsó fürdetésnél használjon illatosítót, erre a kámfor (káfúr) a legjobb.
 7. A copfok kibontása, és alapos megmosása.
 8. A haj megfésülése.
 9. A nőnek három copf készítése, kétoldalt és a fejtetőn, majd ezek hátrafésülése.
 10. A fürdetés jobb oldalon elkezdése, a wudú’ végzésének helyein.
 11. A férfi a férfit, a nő a nőt fürdesse, kivételt képeznek azok, amik a későbbiekben lesznek.
 12. Az összes ruhájától való megszabadítása után, egy ronggyal kell megmosni a testét eltakaró lepel alatt.
 13. Teste eltakarásának, és ronggyal való mosásának célja, hogy ne látszódjon a szemérme, és ne is érjen hozzá a fürdető. A férfi szemérme a köldöktől a térdig tart. A nő szemérme a nő számára, a wudú’ helyei, a férfi számára az egész teste.
 14. A negyedik pontban említett alól kivétel: a muhrim (szentelt állapotban lévő, pl.: zarándok).
 15. A kilencedik pontban említettek alól kivétel: a házastársak, mindkettőjük számára megengedett a másik fél fürdetésének elvállalása.
 16. Az vállalja fel a fürdetést, aki jobban ismeri a szunnát, különösen, ha a családjából, vagy a rokonai közül való.
 17. Annak, aki elvállalja a fürdetést, hatalmas jutalom jár, két feltétellel:
 18. Palástolja, védje őt. Nem beszélhet arról, ami nem kívánatosat esetleg látott.
 19. A fürdetéssel, Allah arca után törekedjen (Allah jutalmát remélje).
 20. Annak, aki fürdetett, magának is ajánlatos fürödnie (guszl).
 21. Annak megfürdetése nem kötelező, aki harc közben válik vértanúvá, még ha biztosan kiderül is, hogy dzsunub volt.

A halott halotti lepelbe öltöztetése

 1. A fürdetés végetérte után, kötelező a halott halotti lepelbe való öltöztetése.
 2. A halotti lepel, vagy annak ára a halott pénzéből legyen, még ha ez után nem is marad belőle semmi.
 3. A halotti lepelnek hosszúnak és bőnek kell lennie.
 4. Ha szűkös a halotti lepel, és nem bő, akkor azt, ami van, a fejére kell teríteni, és ami kimarad, fenyérfűvel, vagy mással kell betakarni.
 5. Ha kevés a halotti lepel, és sok a halott, akkor megengedett, hogy csoportonként legyenek betakarva a halotti lepellel, és azt, aki jobban tudja a Koránt, kell helyezni a Kibla felé elsőnek.
 6. A vértanú ruháját, amelyben meghalt, nem szabad levenni.
 7. A szunna őt a ruhája fölött halotti lepelbe, vagy leplekbe öltöztetni.
 8. A muhrim abba a két ruhába kell, beöltöztetve legyen, amelyek rajta voltak.
 9. A halotti lepelnél ajánlott a következő:
 10. Fehér legyen.
 11. Három darab legyen.
 12. Ez egyik, ha lehetséges hímzett, mintás legyen.
 13. Háromszor betömjénezni.
 14. Nem szabad túlzásba vinni a halotti leplet, sem többet használni, mint hármat, mert ez pazarlás, és az élők előbbre valók a halottnál.
 15. A nőt ugyan úgy kell lepelbe öltöztetni, mint a férfit.

A halott szállítása, és a halotti menet

 1. Kötelező a halott vivése, és követése.
 2. A halotti menet két fokozata:
 3. A rokonok halotti menete az imádkozásig.
 4. A rokonok halotti menete az eltemetésig. Mindkettő lehetséges.
 5. Semmi kétség, hogy a második fokozat jobb, mint az első.
 6. Ez csak a férfiak joga, a nőknek a Próféta r megtiltotta a menet követését.
 7. Nem szabad a menet alatt két dolgot elkövetni:
 8. Hangosan sírni.
 9. Tömjént vinni.
 10. Nem szabad hangoskodni, felemelni a hangot.
 11. Gyorsan kell haladnia a menetnek, de nem futnia.
 12. Lehet előtte, mögötte, jobbról is és balról is menni. A szállítóeszközön haladónak viszont csak a menet mögött haladhat.
 13. Az előtte és a mögötte való menés fennmaradt a Prófétáról r.
 14. De előnyösebb a menet mögött menni.
 15. Fel lehet ülni járműre, de, csak ha a ment mögött fog haladni.
 16. A menet után eltávozáskor fel lehet ülni járműre.
 17. Az autón vivése, és az autón való követése nem megengedett.
 18. A halottnak felállni követendő példa:
 19. Felállni, amikor a menet elhalad nála.
 20. A gyászolók felállása, amikor a halott megérkezik a sírhoz, egészen addig, amíg a sírba behelyezik.

A temetési ima

 1. A halott muszlimért végzendő ima, “elégséges kötelesség” (elegendő, ha a muszlimok egy csoportja elvégzi).
 2. Ez alól két személy kivételt képez, akikért nem kötelező imádkozni:
 3. Az érett kort el nem ért csecsemő, ugyanis a Próféta r nem imádkozott a fiáért Ibrahímért.
 4. A vértanú, tudniillik a Próféta nem imádkozott az Uhudi vértanúkért.
 5. Jogos az ima a következő személyekért:
 6. A csecsemőért, és a lélekkel rendelkező elvetélt magzatért. Lelke azután van, miután betöltötte a negyedik hónapot. Ám ha a negyedik hónap előtt vetélt el, akkor nem imádkoznak érte, mivel nem halott.
 7. A háborúban meghalt vértanúért.
 8. Aki Allāh büntetése által öletett meg.
 9. Az erkölcstelen, a bűnökbe és tiltott dolgokba belemerültért, mint az ima és a zaká olyan elhagyójáért, aki elismeri ezek kötelező mivoltát. És a parázna, az alkoholista és hasonló züllött személyekért. Az ilyesfélékért kell imádkozni, de a vallástudósoktól és a vallásosoktól elvárt, hogy ők ne imádkozzanak érte, büntetésként és nevelésként a hasonló személyek számára, úgy ahogy ezt a Próféta r tette.
 10. A tartozással rendelkező, aki nem hagyott a vagyonából hátra semmit, amiből kilehetne fizetni a tartozását.
 11. Akit imádkozás nélkül temetnek el. Vagy ha csak néhányan imádkoztak érte, míg néhányan nem, akkor ki lehet menni a sírjához, és ott imádkozni.
 12. Aki olyan területen halt meg, ahol nem volt senki, aki érte imádkozhatott volna jelenlévőként, akkor a muszlimok egy csoportjának imádkoznia kell érte távollévőkként, mint ahogy ezt a Próféta r an-Nadzsásij (Négus) esetében tette.
 13. Tilos imádkozni, és megbocsátást kérni: a hitetlenekért és a képmutatókért, mivel Allāh azt mondta a koránban: [S soha ne imádkozz egyikkőjükért sem közülük, akik meghaltak, és ne is állj meg a sírjuk fölött*, ugyanis ők hitetlenekké váltak Allāhban és a küldöttében, és erkölcstelenekként haltak meg]. *Ne állj meg a sírjaiknál fohászkodni értük.
 14. A halotti ima alkalmakor kötelező a csoportosság, mint ahogy az előírt imák alkalmakor is.
 15. A csoportosságról fennmaradt legkevesebb mennyiség: három fő. Ők az imám mögött állnak egy sorban, ám ha közülük az egyik nő, akkor a következőképpen: elöl az imám, utána a férfi, és őutána pedig a nő.
 16. Minél többen vannak, annál jobb és előnyösebb a halottra nézve, ugyanis a Próféta r azt mondta: “Bizony minden olyan halott, akiért egy száz főt elérő csoport imádkozott, akik közbenjártak érte, azért bizony közbenjártak”; vagyis elfogadtatik a közbenjárás, és megbocsáttatik neki. De ez a mennyiség lehet negyven is, mint ahogy ez egy másik hagyományban szerepel.
 17. Ajánlott, hogy három vagy annál több sorban álljanak fel.
 18. Ha az imámmal csak egyetlen ember van, akkor nem mellé áll, mint ahogy ez a többi imáknál szunna, hanem az imám mögé.
 19. A helytartó, vagy annak helyettese a legjogosultabb az imavezetésre.
 20. Ha nincs jelen a helytartó, vagy a helyettes, akkor a következő hagyomány sorrendjében kell megválasztani az imavezetőt: “Allāh Írását a legjobban ismerő legyen imavezetője a csoportnak, ha egyformán ismerik, akkor a szunnát legjobban ismerő, ha egyformán ismerik, akkor a legrégebben kivándorolt, ha a kivándorlásban egyidősek, akkor a legrégebb óta vallásos. S a férfi ne legyen imavezetője a férfinek az ő birtokán, és ne maradjon a házában az ő nagylelkűségére, kivéve az ő engedélyével”. Tehát a Koránt legjobban ismerő legyen az imavezető, még ha az olyan gyermek is, amelyik nem érte el a serdülőkort, mint ahogy ez cAmr ibn Szelmahhal történt.
 21. Ha sok temetés gyűlt össze egyszerre, akkor lehet értük csoportban egy imával imádkozni. A férfiak, még ha gyermekek is, az imavezető felé helyeztetnek, a nők pedig a Kibla felé. A leány és fiúgyermekek pedig e kettő közé, úgy, hogy a fiúk az imavezető felől legyenek.
 22. De egyesével is meg lehet tenni az imákat, mint ahogy ezt a Próféta r tette az Uhudi csatában elesettekkel.
 23. Megtehető a halotti ima a mecsetben is.
 24. Ám előnyösebb, ha egy külön, a temetési imára készített helyen végzik el.
 25. De nem szabad érte a sírok között imádkozni, ugyanis Anasz ibn Málik azt hagyományozta, hogy: “a Próféta r megtiltotta, hogy a halottakért a sírok között imádkozzanak”.
 26. A férfinak a fejénél, a nőnek a törzsénél álljon az imavezető.

A temetési ima vonása

 1. Négyszer, ötször egészen kilencig mondhatja: „Allahu akbar”. A legjobb ha egyszer ekként, másszor pedig másként teszi. De ha muszáj ragaszkodni valamelyikhez, akkor a négyszerit tegye, mert az erről fennmaradt hagyományok erősebbek és többek.
 2. Megteheti, hogy az első tekbírah-nál (Allāhu akbar kijelentése) felemeli a két kezét.
 3. Majd a jobb kézfejét és csuklóját, a balra helyezi, majd a mellkasára szorítja. Ami viszont a köldök alá helyezését illeti, az hiteltelen, ahogy ezt an-Nawawij is megjegyezte.
 4. Az első tekbírah-ot követően a Fátihát recitálja, és valamelyik szúrát.
 5. Ezeket halkan recitálja.
 6. Majd másodszor is tekbírah-ot tesz, és fohászt mond a Prófétáért r (a tasahud első fele).
 7. Majd megteszi a maradék tekbírah-okat, és őszinte fohászt mond közöttük a halottért.
 8. A következőket mondhatja: “Ó Allāh! Bocsáss meg neki és könyörülj rajta! S tisztítsd meg őt és kegyelmezz neki! S tedd kegyessé a lakhelyét, és szélessé a bejáratát! S mosd meg őt vízzel, hóval és jéggel, s tisztítsd meg őt a bűnöktől, ahogy a fehér ruha megtisztíttatik a kosztól! S cseréld fel a házát egy jobb házra, s a családját egy jobb családra, s házastársát egy jobb házastársra! S juttasd őt a Kertbe! S őrizd őt a sír kínzásától, és a Tűz kínzásától!”. Vagy: “Ó Allāh! Bocsáss meg az élőinknek és a halottainknak, s a jelenlévőinknek, és a távollévőinknek, s a fiataljainknak és időseinknek, s férfijainknak és nőinknek! Ó Allāh! Akit életben tartasz közülünk, azokat tartsd életben, az Iszlámban! Akiket halálba küldesz közülünk, azokat küld halálba a hitben! Ó Allāh! Ne tiltsd el tőlünk a jutalmát, és ne tévelyíts el bennünket ezután!”.
 9. Fohászt lehet mondani az utolsó tekbírah, és az elköszönés előtt.
 10. Majd két elköszönést mond, mint az előírt imák során.
 11. De megtehető az egy elköszönésre való rövidítés is.
 12. Szunna, hogy az elköszönést halkan mondja.
 13. Tilos a következő három időpontban imádkozni: amikor a nap éppen felkel; amikor éppen delel; és amikor éppen lenyugszik.

A temetés és velejárói

 1. Kötelező a halott eltemetése, még ha hitetlen is volt.
 2. A muszlim nem temethető el hitetlenek közé, s a hitetlen a muszlimok közé.
 3. A halottat szunna a temetőben eltemetni, ahogy ezt a Próféta r is tette.
 4. Ez alól kivételt képeznek azok, akik a csatatéren haltak meg, ugyanis ők a haláluk helyén kell, eltemettessenek, nem szállíthatók temetőbe.
 5. Nem lehet temetni a következőkkor:
 6. A három tiltott időpontban.
 7. Az éjszaka folyamán.
 8. Ha elkerülhetetlen az éjszakai temetés, akkor megtehető, még ha lámpást is használnak közben a temetés megkönnyítésére.
 9. Kötelező a sír mélyítése, szélesítése, és jól megásása.
 10. Elkészíthető a sír egy a Mekka felöli hosszanti oldalfalba kissé lefelé vájt kamrával, vagy e nélkül, egyszerű sírgödörként is. Ám az első jobb.
 11. Ha szükséges, akkor nem baj, ha többen temettetnek egy sírba, de ilyenkor a Koránt legjobban tudót kell Mekka felé elsőnek helyezni.
 12. A halottat – még ha nő is – a férfiaknak kell a sírba behelyezni.
 13. A halott rokonai előnyt élveznek a sírba behelyezésre.
 14. A férj maga is elvállalhatja felesége sírba helyezését.
 15. Ennek feltétele az, hogy nem élhetett nemi életet az éjszaka folyamán, ha igen, akkor az, aki nem élt nemi életet, előnyt élvez vele szemben.
 16. A szunna az, hogy a sír lábrészénél helyezzék a sírba a halottat.
 17. A halottat a jobb oldalára kell fordítani a sírban, arccal a Kibla felé. A feje a Kibla jobb oldalán, a lába a Kibla bal oldalán kell, legyen.
 18. A következőt kell mondania annak, aki a sírba helyezi a halottat: “Allāh nevével, s Allāh Küldötte szunnája, vagy: Allāh Küldötte vallása szerint”. Vagy mondhatja: “Allāh nevével, s Allāhhal, s Allāh Küldötte vallása szerint”.
 19. És ajánlott mindenki számára, aki a sírnál tartózkodik, hogy kezükkel földet szórjanak a halottra – ajánlott a fejrésznél –, miután a kamrarész agyagtáblákkal lezárták.
 20. Majd a betemetés után szunna a következőket megtenni:
 21. A sírt egy kevéssé – kb. egy arasszal – a földfelszín fölé emelni, hogy megóvasson, s nehogy meggyaláztasson.
 22. Ívelt, domború legyen.
 23. Egy kővel megjelölt legyen, hogy a családtagjait mellette lehessen eltemeti.
 24. Nem szabad búcsúztatnia a halottat a ma használatos búcsúztatásokkal, hanem a sírhoz kell állni, és fohászkodni kell érte szilárdságért és megbocsátásért. cUthmán ibn cAffán hagyományozta: a Próféta r miután befejezte a halott temetését, mellé ált s azt mondta: “Kérjetek megbocsátást a testvéreteknek, és kérjétek számára a szilárdságot, ugyanis ő, most kérdeztetik”.
 25. Le lehet ülni a temetés közben, azzal a szándékkal, hogy emlékeztesse a jelenlévőket a halálra, és arra, ami utána jön.
 26. Megengedett a halott kiásása, helyes céllal: mint fürdetés, vagy halotti lepelbe öltöztetés előtt eltemetettet, ezek elvégzése céljából.
 27. Nem ajánlott az embernek, megásni a saját sírját, ugyanis a Próféta r és kortársai ezt nem tették, és az ember nem tudja, hogy melyik földön fog meghalni. Ám ha a célja a halálra való felkészülés, akkor ez jótettnek számít.

A részvétnyilvánítás

 1. Megengedett a halott családjának való részvétnyilvánítás.
 2. Azzal nyilvánítsa ki részvétét, amiről úgy véli, hogy megvigasztalja őket, csökkenti szomorúságukat, és megnyugvást és türelmet okoz számukra, a prófétai részvétnyilvánítások közül, mint: “Allāhé az, amit elvett. S Allāhé az, amit adott. S nála minden dolog egy meghatározott ideig van. Ezért légy türelmes, és légy tekintettel!”
 3. A részvétnyilvánítás határa nem három nap. Ellenkezőleg, akkor mondhatja, amikor úgy látja, hogy hasznos.
 4. El kell kerülni két dolgot, még akkor is, ha ez az emberek szokásává vált:
 5. Összegyűlni a részvét miatt egy bizonyos helyen, mint lakás, vagy temető, vagy mecset.

2.Étel készítése (halotti tor) a részvétnyilvánítók számára.

 1. Ellenkezőleg, a szunna az, hogy a rokonok és a szomszédok készítenek a halott családjának ételt, mellyel jóllakatják őket.
 2. Ajánlott az árva fejének megsimítása és tiszteletadása.

Ami a halott hasznára válik

A halottnak hasznára válik mások következő tettei:

 1. A muszlim fohásza érte.
 2. Ha a halott utódja bepótolja helyette az általa megfogadott böjtöt.
 3. A tartozás megadása bármely személy által, legyen ő az utódja, vagy más.
 4. Az erényes gyermek jótettei, ugyanis a halott apa kap gyermeke jutalmából anélkül, hogy a gyermekéé csökkenne.
 5. Amit hátrahagyott a jó dolgok és a folyamatos adományok közül.

A sírok látogatása

 1. Megengedett a sírok meglátogatása önfigyelmeztetés és a Túlvilágra való emlékezés céljából, azzal a feltétellel, hogy semmi olyat nem mond ott, amivel magára haragítja az Urat. Ilyen az eltemetetthez való fohász, és Allāh helyett a halottól való segítségkérés, vagy annak dicsőítése, vagy a Kert, számára bizton állítása, vagy hasonló dolgok.
 2. A nőknek ugyan úgy jogukban áll ellátogatni a sírokhoz, mint a férfiaknak.
 3. Ellenben nem szabad rendszeressé és sűrűvé tenni a látogatást, mert ez az Iszlámtól való eltéréshez vezetheti őket, például a siránkozással, magamutogatással, vagy a sírhely kiránduló, pihenőhellyé tételével, vagy az idő fölösleges fecsegéssel eltöltésével.
 4. Meg lehet látogatni annak a sírját, aki nem muszlimként halt meg, de csakis tanulságképpen.
 5. Ami viszont a látogatáskor történő koránrecitálást illeti, annak semmi alapja nincs az Iszlámban, s ez tilos.
 6. Az érte való fohászkor, fel lehet emelni a két kezet.
 7. Azonban nem szabad a sír felé fordulni a fohász alatt, hanem a Kácbah felé kell, ugyanis ezt a Próféta r megtiltotta.
 8. Amennyiben egy hitetlen sírját látogatja meg, akkor nem szabad azt köszönteni, sem érte fohászkodnia. Ellenkezőleg, a Tüzet kell számára hírül adnia, ahogy ezt a Próféta r parancsolta.
 9. Nem szabad a muszlimtemetőben cipővel menni.
 10. Nem megengedett a mirtusz és hasonló illatosítószerek, sem a virágok síron elhelyezése. Hiszen ha ez jó lenne, akkor a Próféta r és a kortársai, megelőztek volna bennünket ennek megcselekvésében.

Amit a sírral tilos tenni

A síroknál tilosak a következők:

 1. Allāhnak áldozatot vágni.
 2. Magasabbra emelni, mint amekkora a kiásott földtől lenne.
 3. Mésszel bemázolni.
 4. Ráírni.
 5. Ráépíteni.
 6. Ráülni.
 7. A sír felé imádkozni.
 8. Nála imádkozni, még felé fordulás nélkül sem szabad.
 9. Mecsetet ráépíteni.
 10. Ünneppé tenni, külön időpontok, ismert idények alkalmával felkeresni, imádat elvégezése, vagy más ok céljából.
 11. Hozzá elutazni.
 12. Mellette fényeket gyújtani.
 13. A halott csontját összetörni.

 

Hiteles információk az Iszlámról