Hogyan szerezzünk tudást?

Kérdezd Azokat Akik Tudással Rendelkeznek

Sejk Mohammed Násziruddín Al-Albání

Angolról fordította: Umm Ibrahim

Kérdés: A tudást keresők közül néhányan a törvényes (halal) és tiltott (haram) dolgokat illetően meggondolatlanok a rendelkezések adásában, amely egy gyakorta megfigyelhető hiba. Mi a tanácsa az ilyen embereknek?

Al-Albání válasza: Már beszéltünk erről a témáról régebben, amikor azt mondtuk, hogy Allah a Bölcs a muszlim közösséget két részre osztotta: az Ahl adh-dhikr embereire és azokra, akik függnek tőle. Ahogy Allah az átlagembereknek mondja: “És kérdezzétek azokat, akik a tudás birtokában vannak (Ahl al-Dzikr), ha nem tudjátok.” [21:7 és 16:43]

Az Ahl al-Dzikr, ahogy mindannyian tudjuk, azok az Ahl al-Qurán és az Ahl al-Hadísz (Korán- és hagyománytudósok), azok akik meg tudják különböztetni a hitelest a nem hitelesektől, az általánost az egyeditől, az eltörlőt az eltörölttől, és más hasonló Fiqh (vallásjog) és Hadísz (hagyomány) alapelvet.

Ezért nem megengedett a muszlim számára a fatwák (döntvények) adása néhány hadíszra (hagyományra) alapozva, csak mert egy-két könyvben találkozott velük, de nem tudja, hogy szahíh-e (igaz-e) a hadísztudósok kritériuma szerint. Másrészről tudja, hogy nem megfelelően jártas tudásban, és nem szakértője az arab nyelvnek, hogy elmagyarázza a jelentését és a mélyebb értelmét a Könyvnek és Szunnának. Ezért bárki, aki nem döntötte el, hogy nekilát a tudás megszerzésének és kitart a tanulás mellett évekig, amíg a tudás emberei nem tanúsítják, hogy vezetheti, és jó felé irányíthatja az embereket; annak nem megengedett, hogy azt gondolja, hogy ő egy álim (tudós) csak, mert olvasott pár hadíszt és megtanult pár áját (Koránbekezdést). Gyakran hallunk olyanról közülük, aki nem is tudja a Koránt vagy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen rajta) hadíszait rendesen olvasni. Ez az, amiért a tudás keresőinek azt ajánlom, hogy két alapelvet tanuljanak meg: a) a fiqh alapelveit b) hadísz alapelveit.

Már említettem, hogy nem könnyű a Törvényadó szádékát levezetni bármilyen szövegből, hacsak nem néz utána, amennyire csak lehet, a Korán és a Szunna szövegében. Adok egy tisztán érthető példát: Allah azt mondja: „Tiltott a számotokra a halott állat, a vér…” [5:4]. Ha egy kezdő, aki a Koránt tanulja és nincs tudása a hadíszokat illetően, amikor megkérdezik a döglött halról, azonnal ezt az áját fogja bizonyítékként hozni, hogy megtiltsa azt, mivel az ája megtiltja a döglött állatot. De ha belenézett volna a hadíszokba, akkor tudná, hogy a Próféta (Allah áldása és békéje legyen rajta), kétfajta állattal kivételt tett, a hallal és a sáskával, és így ennek megfelelően tudna szabályozni.

Röviden, a tanulónak meg kell tanulni a tanulás kétfajta alapvető ágát, hogy az segítsen neki megérteni a Koránt és a Szunnát amennyire csak lehet.

Hiteles információk az Iszlámról