Hagyomány

Az iszlám vallás két forráson alapul: a Korán és a Szunna, az írott hagyomány szövegén. Az írott hagyományt szigorú kritériumok alapján válogatták és jegyezték le, hogy kiszűrjék a megbízhatatlan, hiteltelen állításokat, és csak azok maradjanak, amelyek hitelt érdemlően visszavezethetőek a Prófétára – béke legyen vele. A hiteles hagyománygyűjtemények tartalmát az iszlám közössége a dzsamáa igaz hagyományokként, ún. szahíh hagyományokként ismeri el. Csakis a szahíh hagyományokat lehet vallási bizonyításra, döntvények alátámasztására használni. Mivel rengeteg hiteles hagyomány létezik, a muszlim tudósok mindig is nagy gondot fordítottak arra, hogy összeválogassák a legalapvetőbb, legfontosabb hagyományokat, amelyek útmutatóul szolgálhatnak a muszlimok generációi számára.

Ilyen hagyományokból közlünk válogatást a teljesség igénye nélkül, mintegy betekintést nyújtva az írott szunna világába.

A rovat cikkei:

An-Nawawij negyven hagyománya

  Szerző: Jahja ibn Sarafu-d-dín an-Nawawij Fordító: Karasszon Attila   1.      Abú H afsz c Umar ibn al-H attāb t mondta:   “Halottam Allāh Küldöttét mondani:- <A tettek mértékadója csakis a szándék, s minden személynek csakis ...

A szándékról szóló hagyomány magyarázata

شرح حديث النية Innemá-l-ámálu binnijját ... Sokan kívülről tudják már Mohammed Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – eme szavait. Ezzel kezdődik Bukhári imám híres hagyománygyűjteménye a Szahíh al-Bukhárí is. Előszeretettel idézik azok, akik a be...

Hiteles információk az Iszlámról