Hagyomány kategória bejegyzései

A Kegyes Korán mellett a második legfontosabb forrás egy muszlim számára a hagyományok gyűjteménye, hiszen Allah Küldötte – béke legyen vele – két dolgot hagyott hátra útmutatásként Allahtól. Az egyik ezek közül a Kegyes Korán, a másik pedig az ahádísz (Szunna). Mindaddig míg a közösség e kettővel összhangban cselekszik, nem térhet tévútra.

42.

Omár ibn al-Khattáb közölte: Egyszer egy zsidó így szólt hozzám: „Ó hívők vezetője! Van egy ája (bekezdés) a Könyvetekben, amit (muszlimok) mindannyian olvastok, és ha nekünk zsidóknak lett volna az kinyilatkoztatva, akkor azt a napot (amelyen kinyilatkoztatásra került) ünnepnapnak (Eíd) vettük volna.” Omár megkérdezte: „Melyik az az ája?” Azt felelte:

„A mai napon tökéletessé tettem számotokra a vallásotok, teljessé tettem irántatok gyakorolt kegyem, és kiválasztottam számotokra az Iszlámot vallásul.” (V.5:3).

Omár azt mondta: „Bizony tudjuk melyik nap és hol volt az, mikor ez az ája lejött a Prófétának. Péntek volt és az Arafa hegyén állt (tehát Haddzs alkalmával).”