Bevezetés

Ezeken az oldalakon az új muszlimok számára kínálunk bevezetést az Iszlámba. Ennél általánosabb, nem muszlimoknak szánt ismertető található a körséta oldalunkon.

A hit kijelentésének feltételei

Szerző: Jamaal al-Din Zarabozo Fordító: Musa A. A. Ibrahim BEVEZETÉS TUDÁS BIZONYOSSÁG ELFOGADÁS MEGADÁS IGAZSÁG HŰSÉG SZERETET   BEVEZETÉS   Minden muzulmán tudja, hogy a mennyország ...

A hit útja

Tartalomjegyzék: Ki hozott téged a világra Kié vagyunk Miért lettünk megteremtve? Tévelygők vagyunk-e? Mit várunk a végzés terén? Egy fény pusztítja a sötétséget Fény segít a tudomány keresőinek Az elszámolás közeledése A világ...

A Szunna és a Dzsamáa hittételei

A Szunna (a Próféta hagyománya) és a Dzsamã‘a (az iszlám igaz közössége) hittételei Írta: Muhammad Szāleh al‛Uthajmīn Arabról fordította: Abdul Fattah Munif Nyelvhelyesség: Oláh Beáta Bp., 2001. Tartalomjegyzék Bevezetés Hit Allahban Hit...

A vallásosság 10 oka

A vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmak számára. Ennek fontossága megmutatkozik az erre ösztönző okok megemlítése által, amik a következők: Az első ok: a hatalmas és fenséges Allāh szeretete. Az Allāh iránti szeretettel két dolog tölti meg a...

Allah létezésének igazolása

A Hatalmas és Fenséges Allâh létezésének igazolása Az ember létezésének titka a legnagyobb titok, amelynek kutatásával az emberiség valaha is foglalkozott. Tudnilik, ha az ember megnézi magát, és megfigyeli belső felépítésének tökéletességét, azt ...

Amit az Iszlámról tudni kell

A Könyörületes és Irgalmas Allāh nevével Amit az Iszlámról tudni kell Írta: Hussain Alkhalidi Arabról fordította: Karasszon Attila. Nyelvhelyesség: Oláh Beáta Előszó   Tisztelt olvasó! Ez a kis könyv, amit a kezében tart, egy a muszlimo...

Az Allahban való hit

Allahban való hit a teljes meggyőződést jelenti, hogy Allah mindenek az Istene, Királya és Teremtője, Ő az egyetlen, aki megérdemli, hogy Őt egyedül imádjuk: Neki imádkozunk, fohászkodunk, Benne reménykedünk, Tőle félünk, Neki alázkodunk, és Neki engedelmesk...

Az ideális muszlim

Új muszlim testvérem! Szeretnél ideális muszlim lenni? Olvasd el a következőket ahhoz, hogy megismerd az ideális muszlimot: -    Az ideális muszlim sokszor megemlíti Allãhot: Allāh, a Magasztos azt mondta: [Azoknak - a férfiaknak és nôknek -, a...
Bevezetés

Bevezetés

Ezeken az oldalakon az új muszlimok számára kínálunk bevezetést az Iszlámba. Ennél általánosabb, nem muszlimoknak szánt ismertető található a körséta oldalunkon.
Hagyomány

Hagyomány

Az iszlám vallás két forráson alapul: a Korán és a Szunna , az írott hagyomány szövegén. Az írott hagyományt szigorú kritériumok alapján válogatták és jegyezték le, hogy kiszűrjék a megbízhatatlan, hiteltelen állításokat, és csak azok maradjanak, ame...

An-Nawawij negyven hagyománya

  Szerző: Jahja ibn Sarafu-d-dín an-Nawawij Fordító: Karasszon Attila   1.      Abú H afsz c Umar ibn al-H attāb t mondta:   “Halottam Allāh Küldöttét mondani:- <A tettek mértékadója csakis a szándék, s minden személynek csakis ...

A szándékról szóló hagyomány magyarázata

شرح حديث النية Innemá-l-ámálu binnijját ... Sokan kívülről tudják már Mohammed Próféta – Allah áldása és békéje legyen rajta – eme szavait. Ezzel kezdődik Bukhári imám híres hagyománygyűjteménye a Szahíh al-Bukhárí is. Előszeretettel idézik azok, akik a be...
Hittan

Hittan

Ezeken az oldalakon az Iszlám hittant (Aqída ) igyekszünk bemutatni. Minden aloldal részletes betekintést nyújt az adott témába. Az írásokat fontosság szerinti sorrendben listázzuk.

Az Iszlám három alaptétele

és ezek bizonyítékai Szerző: Mohammed ibn c Abdu-l-Wahháb Fordító: Karasszon Attila Bevezető A fölöttébb Könyörületes és Irgalmas Allāh nevével Tudd hát meg –Allā h könyörüljön neked–, hogy meg kell ismernünk négy témakört: Az első : ...

A hit alapjainak magyarázata

A HIT ALAPJAINAK MAGYARÁZATA AZ ISZLÁMBAN Szerző: Mohammed bin Szálih al-Othejmin Fordította: Ahmed Abdulrahman Okváth Csaba Lektorálta: Abu Abdulrahman Raid Smadi A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Előszó A hála All...

200 kérdés a muszlim hittel kapcsolatban

Hafiz ibn Ahmed Al Hakami Bevezető Minden hála és dicsőség Allahot illeti meg, Aki (egyedül) teremtette az egeket és a Földet, valamint létrehozta a sötétséget és a fényt; mégis akik hitetlenek egy szintre emelnek másokat az Urukkal. Ő teremtett tég...

A Sátán és módszerei

A Sátán és módszerei Forrás: Abu Iyad - Shaytaan: his ways in misleading Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor (2006) 1. rész: A Sátán természete Ki a Sátán? Valóban létezik a Sátán? Vagy csak a képzelet szüleménye? Vagy ...

A Taháwí-féle hittan

Al-Aqída at-Taháwíja Taháwí imám "Dicsõség Allahnak, a teremtmények Urának! A nagy tudós, Huddzsa al-Iszlám Abu Dzsafar al-Warraq al-Tahawi al-Miszrí – Allah legyen hozzá irgalmas – mondta: ez az Ahl asz-Szunna wal-Dzsamáa hitének bemutatása...

Az Aqída fontossága

  Szerző: Dr. Abdul Aziz Al-Qari Forrás: Az Aqída (hittan) az első... Bárcsak tudnák! Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor   بسم الله الرحمن الرحيم A Küldött – Allah áldása és békéje legyen rajta – azt mondta Muádz ibn Dzsebelnek, miko...

Hogyan szerezzünk tudást?

Kérdezd Azokat Akik Tudással Rendelkeznek Sejk Mohammed Násziruddín Al-Albání Angolról fordította: Umm Ibrahim Kérdés: A tudást keresők közül néhányan a törvényes (halal) és tiltott (haram) dolgokat illetően meggondolatlanok a rendelkezések adásá...
Iszlám könyvtár

Iszlám könyvtár

Ezen a kategórián belül az iszlámmal kapcsolatos cikkeket és előadásokat gyűjtöttük össze, amik bár iszlám témákat tárgyalnak, szigorúan véve nem tartoznak egyik korábbi kategóriába sem.
Amit a Biblia Mohammedről mond

Amit a Biblia Mohammedről mond

„Eme esti beszélgetésünk tárgya – "Amit a Biblia Mohammedről (Béke legyen vele) mond" – nem kétséges, többeket Önök közül meglepetésként ér, mivel az előadó egy muszlim. Hogy lehet az egyáltalán, hogy egy muszlim próféciákat magyaráz a zsidó és kereszté...

A dzsihád leírása

AZ ISZLÁMBAN SZEREPLŐ DZSIHÁD VILÁGOS ÉS IGAZ LEÍRÁSA Nincs szükség annak elmondására, milyen zavargás keletkezett az Iszlám dzsihád értelme körül, de én szeretném ezt az igazságnak megfelelően leírni. A dzsihád szó, az erőfeszítés kifejtését ...

Az iszlám törvénykezés egyedülállósága

Az Iszlám törvénykezése a többi törvénykezés közül a következőkben tűnik ki: Először : Allāh az Imádott egységesítése ("Egy"-ként imádása) : Az Iszlám lényege az, hogy a muszlim ne forduljon az imádatával és megalázkodásában Allāhon kívül máshoz. Ez a m...
Az Iszlám alapelvei

Az Iszlám alapelvei

Egy teljes könyv az Iszlám alapelveinek szentelve, részletesen tárgyalva mindet, egyiket a másik után. Most letölthető az archívumból: Letöltés
Tiltott dolgok

Tiltott dolgok

Az emberek és a társadalom védelmében az Iszlám kijelölt bizonyos határokat, amiknek az átlépését megtiltotta. Minden gyakorló muszlimnak tisztában kell lenni ezekkel a tilalmakkal, hogy távol tarthassa magát tőlük. A következő könyv ehhez szolgál össze...

A nők helyzete a nyugati civilizációban

Írta: Muhsin Abdulhamid Fordította: Abu Abdulrahman Raid Smadi Átdolgozta, aktualizálta és az előszót írta: Ferenci Demeter A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében   Előszó: Több évtizede, hogy a szerző papírra vetette az itt köv...

Szex az Iszlám nézőpontjából

Forrás: Abdur-Rahman A. Al-Sheha - Islamic Perspective of Sex Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor (2006)   Tartalomjegyzék   Bevezetés Az Iszlám és a szex Az Iszlám és a tisztaság Az Iszlám és a házasság Iszlám és...

A temetés

Összeállította: Karasszon Attila Tartalomjegyzék A beteg számára A halálán lévővel szemben A halottnál megjelenők számára előírt Ami a megjelenők és mások számára lehetséges A halott rokonai számára előírt A halott rokonai szám...

A Paradicsomba vezető út

الطريق إلى الجنه   Letöltés PDF formátumban   A szerző: Mohammed Thahlawy Angolról fordította: Kiss Zsuzsanna Lektorálta és jegyzetekkel kiegészítette: Dr. Adel Ahmed Al-Sabahi ISBN 963 212 356 5 Kiadja az Iszlám Egyház 111...

A zarándoklat

Kedves Testvérünk! Istené a gondoskodás, Aki megsegített minket, hogy elkészíthessük ezt a könyvet számodra és minden Magyarországon élő testvérünk számára. Fontos és hiányt pótló összefoglaló ez, mely segítséget adhat azok számára, akik vallásunk e...

Fedezd fel az Iszlámot

Iszlám Ki ne hallotta volna ezt a szót? Földünk lakosságának egyötöde vallja magát muszlimnak, vagyis az iszlám vallás napjainkra majd másfél milliárdnyi embertársunk életútjává vált. Nap mint nap hallhatunk-láthatunk róla, ha máshol nem, hát a méd...

A tanúságtétel (1. rész)

Mohammed Allah küldötte Mikor Allah Küldöttének történetét olvassuk, olyan életből merített, hasznos dolgokat tudunk meg, amit egy kitalált könyv – éppen hitelessége híján – nem adhat meg számunkra. A Szírá ban megörökített események valós, megtörtén...

Jogok és kötelességek

JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK AZ ISZLÁMBAN Írta: Muhammad bin Salih al-'uthaymin Fordította: Ahmad Abdulrahman Okváth Csaba Lektorálta: Abu Abdulrahman Raid Smadi 1994/1414 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 1.   Kötelesség 2.   Kötelesség ...

Mohammed prófétasága

Nyilvánvaló bizonyítékok Muhammad (Allāh kegyelme és békéje reá) prófétaságának igaz voltára Írta: Hussain Alkhalidi Arabról fordította: Abdul Fattah Munif Nyelvhelyesség:  Oláh Beáta Bp., 2002.   Muhammad, az iszlám küldötte ...
Párbeszéd

Párbeszéd

Az Iszlám különösen nagy hangsúlyt fektet a más vallású és meggyőződésű csoportokkal való párbeszédre. Allah a Koránban felszólította a muszlimokat, hogy szép szóval invitálják embertársaikat az iszlámra. Ebben a rovatban olyan cikkeket gyűjtöttünk öss...

Jézus a Koránban

Jézus (béke reá), Mária fia a Kegyes Koránban és az Iszlám prófétájának, Muhammadnak (béke reá) mondásaiban   A Kegyes Korán és Muhammad Próféta (Allāh dicsérete és békéje reá) Szunnája (saját mondásai, tettei és jóváhagyásai) a következő d...

Felhívás a keresztényekhez

Két olyan alapelv elfogadására hívjuk fel a keresztényeket, amelyek mind a Koránban, mind az ő szent könyveikben szerepelnek: Az első alapelv: Az Isten egyedülisége, és hogy Rajta kívül nincs más olyan valaki vagy valami, akit vagy amit jogosan l...

Kérdések a Jehova Tanúihoz

Vallások összehasonlítása 101 kérdés a Jehova Tanúihoz A füzet célja   Sok muszlim rendszeres látogatója a Jehova Tanúi. A két vallásos csoport állandó küszöb társalgásban van egymással. Ez a füzet segítség a beszélgetések lebonyolításához. 101 kérd...

Jézus - Próféta vagy Isten?

Kicsoda Isten? "Isten, nincs más isten csak Ő, az Élő, a magától Létező. Nem keríti hatalmába szendergés sem álom. Övé mindaz, mi az egekben és a földön van. Ki az, ki közbenjárhatna Nála, hacsak nem az Ő engedelmével? Ismeri mi van előttük és mi mög...

A Szentháromság rejtélye

Forrás: Dr. Abdul Hamid Qadri – Dimensions of Christianity Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor A Kereszténység legkiemelkedőbb jellemzője az istenségről alkotott sajátos elképzelésében rejlik. A szentháromság, egy ízig-vérig talány, azt mondjá...

Tíz dolog, ami eltávolítja a bűnért járó büntetést

Ibn Tajmijja imám Madzsmu` al-Fatawa 1:45, 7:487 Fordította: Umm Ibrahim Ibn Tajmijja, az Iszlám sejkje, Allah kegyelmezzen neki, azt mondta: Egy hívő által elkövetett bűnért járó büntetés 10 úton törlődik el: Megbánja Allah...
Tudomány

Tudomány

Allah a prófétáját felvértezte számos csodával, amelyek a saját korában láthatatlanok voltak. Ezek olyan kijelentések, amelyek csak később, a tudomány előrehaladtával nyertek értelmet. Ebben a rovatban a hagyományos logikai istenérvek mellett a tudomány...

Hogyan történt?

Hinnél egy embernek, aki azt mondja neked, hogy létezik egy bolt, ami zökkenőmentesen működik pedig nincs benne eladó, raktáros, vagy bárki, aki ránézhetne? Vagy hinnél neki ha azt mondaná, hogy a szék, amit látsz jelenlegi formáját teljesen magától vette fe...

Iszlám kalauz

Rövid képes útmutató az iszlám megértéséhez A könyv online változatáért, az iszlámmal kapcsolatos további információkért, vagy újabb másolatokért keresse fel honlapunkat: www.islam-guide.com I.A. Ibrahim Szerkesztette: Dr. William (Daoud) Pea...
Vallástan

Vallástan

A vallástan szekcióban a vallásjog és vallásgyakorlat kérdéseivel foglalkozunk. Itt találhatóak a vallási rituálék és gyakorlati kötelességek leírása.

Az Iszlám öt pillére

1) A tanúságtétel „Sahádatayn” 2) Az ima „Szalát” 3) Az alamizsna „Zakát” 4) A böjt „Szijám” 5) Zarándoklat „Haddzs” Ezek alkotják a muszlim élet vázát: hit, ima, törődés a nélkülözőkkel, öntisztítás, és a zarándoklat Mekkába annak, aki képes rá. ...

Az ima

Az ima az iszlám vallás első pillére, és egyenértékű magával a vallással. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a muszlim kellő figyelmet fordítson a helyes és rendszeres imádkozásra. Az iszlám imádkozás részletes leírása gyakorlati útmutató és állandó refe...

Ramadán

Testvéreim! A Ramadán, a böjt, a megbánás és a megbocsájtás hónapja. A muszlim ember türelmetlenül várja e hónapot, mert tudja, hogy Allah milyen különlegesnek tartja. Hiszen ebben a hónapban lett lehozva a Korán a jól megőrzött táblából a földi ég...

A böjt

Összeállította: Karasszon Attila Döntvénye Ramadán havának böjtölése az Iszlám vallás egyik alappillére, és előírása. [Ó ti, akik hívők lettetek, előírattatott nektek a böjt, mint ahogy előírattatott azok számára, akik előttetek éltek, azért, hogy óvakodja...

Az alamizsna

(ZAKÁT) A legfontosabb elvek egyike az Iszlámban az, hogy minden dolog Allahtól származik, és a vagyon az emberekre van bízva. A zakát szó „tisztítást” és „gyarapodást” jelent. A saját tulajdonunk megtisztul azáltal, hogy egy részét félretesszük a...

Zarándoklat

(Omra és haddzs) 2004/1424   Biszmilláhi ar-Rahmáni ar-Rahím (Az Irgalmas és Könyörületes Isten nevében)   „Abu Huraira meséli: A Próféta  azt mondta: Aki a zarándoklatot egyedül Allahért végzi el, és nem él házaséletet a feleségével (a zar á...

Hiteles információk az Iszlámról