Az ideális muszlim

Új muszlim testvérem!

Szeretnél ideális muszlim lenni? Olvasd el a következőket ahhoz, hogy megismerd az ideális muszlimot:

–    Az ideális muszlim sokszor megemlíti Allãhot:

Allāh, a Magasztos azt mondta: [Azoknak – a férfiaknak és nôknek -, akik megemlítik Allãhot, megbocsátást és hatalmas jutalmat készített elô Allãh] [33.szúra 35.ája].

Ajánlott Allāh megemlítése, aszerint, ahogy azt a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) tette:

 • ((Az Allãhnak legtetszôbb beszéd: „Szubhán Allãh wa bihamdih” [mentesül Allãh a hibáktól, és hála Allãhnak])) [Muszlim].
 • AbúMúsza (Allāh legyen vele megelégedve) hadíthja: « Azt mondta nekem Allāh Küldötte (Allāh kegyelme és békéje reá): ((Mutassak neked egy kincset a Dzsenna „kert” [A Dzsenna: a hívôk részére elôkészített kertek és paloták] kincsei közül?)). Azt mondtam: Igen, Ó Allāh küldötte. Ő azt mondta: ((„Lã hawla wa lã quwwata illá billãh” „Nincs sem képesség, sem erô, csak Allãhhal”)) » [Bukhárí és Muszlim].
 • Dzsábir hadíthja: « Hallottam Allāh Küldöttét (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondani: ((A legjobb említés: „ Lá ilãha illallãh” „Nincs más jogosan imádható istenség, csak Allãh”)) » [Tirmidzí].

Néhány alkalomnál ajánlott speciális említést mondani:

 • Az elalvásnál: „ Biszmik Allāhumma amútu wa ahjā” „Istenem, neveddel halok meg, és kelek fel”.
 • A felébredésnél: „Alhamdulillāh illedzí ahjáná ba‘da an amátaná wa ilejhinnusúr” „A hála Allāhnak, aki életre keltett bennünket, miután halálba helyezett, és hozzá lesz a feltámadás” [Bukhárí].
 • Reggel és este: „ Szubhánallāh wa bihamdik” – százszor [Muszlim]; a Korán utolsó három szúráját: a 112., 113., és a 114. szúrát elmondani háromszor; és ez elegendő a muszlim számára minden rosszal szemben [Tirmidzí].
 • Lefekvésnél a 112., 113., és a 114. szúrát ajánlott elolvasni, ráfújni a tenyerekre, és háromszor áttörölni velük a testet [a hadíth-gyűjtők megegyezése szerint].

– Az ideális muszlim sokat fohászkodik:

 • Allāh, a Magasztos azt mondta: [Uratok azt mondta: Fohászkodjatok hozzám, én válaszolok nektek] [40. szúra, 60.ája].
 • Annu‘mānibn Besír hadíthja : A prófétáról hagyományozódott (Allāh kegyelme és békéje reá): ((A fohász a leghatalmasabb istenszolgálat)) [Tirmidzí].
 • A fohász legjobb ideje a leborulásnál van.

Abú Hurejra hadíthja: ((Allãh szolgája akkor van a legközelebb Urához, amikor leborul, ezért fohászkodjatok sokat ilyen helyzetben)) [Muszlim].

 • A fohász legjobb ideje: az éjszaka utolsó harmada. Ez áll ‘Amr ibn ‘Absza hadíthjában [Naszái és Tirmidzí].
 • A legjobb fohászok közé tartozik:

„Allahumma átiná fiddunjá haszanatan wa filákhirati haszanatan wa qiná ‘adzábannár” „Istenem, adj nekünk jót az evilágon és a túlvilágon, és védj meg minket a Nártól („Tűz”, a hitetlenek számára előkészített szenvedés helye)” [Anasz hadíthja – Bukhárí és Muszlim].

–   „Allahumm aġfirlí warhamní wahdiní wa ‘áfiní warzuqní” „Istenem, bocsáss meg, és kegyelmezz  nekem, vezess engem a helyes útra, tarts épségben, és adj nekem ellátást” [Muszlim].

– Az ideális muszlim sokat olvas a Koránból:

 • Abú Amáma hadíthja: Hallottam Allāh Küldöttét (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondani: ((Olvassátok a Koránt, mert az a Feltámadás napján közbenjáróként fog eljönni azokért, akik olvassák)) [Muszlim].
 • A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Aki egy betűt elolvas a Koránból, az tízszer annyit érô pontot kap)) [Tirmidzí].
 • Ajánlott szép hangon olvasni a Koránt. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Nem való közénk az, aki nem recitálja a Koránt szép hangon)) [Abú Dáúd].
 • Ügyelni kellene arra, hogy az ember kívülről tudjon egy részt a Koránból. Ibn ‘Abbász hadíthja: ((Az, aki nem tud egy részt kívülrôl a Koránból, olyan, mint a lerombolt ház)).
 • Foglalkozni kellene a Korán tanulásával, ájái értelmével, és helyes recitálása szabályainak megértésével. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Az a legjobb közületek, aki megtanulja a Koránt és tanítja)) [Bukhárí].

 –   Az ideális muszlim és az imádkozás:

 • Ügyelni kell a napi öt imádkozás rendszeres betartására. Othmán hadíthja: ((Az a muszlim, aki az elôírt imádkozás idejében helyesen végzi a wudú-t [a rituális mosakodást az imádkozáshoz], nagy alázattal végzi az imádkozást, és helyesen végzi a meghajlásokat, ezzel engesztelést tesz a kisebb bűnökre nézve, és ez egész életére vonatkozik)) [Muszlim].
 • Az imádkozást Mecsetben (imaházban) kellene végeznie annak, aki közel lakik a mecsethez. Abú Hurejra hadíthja: ((Annak, aki tisztálkodik otthonában, majd Allãh egyik házába megy egy Allãh által elôírt kötelesség elvégzése céljából, egyik lépése egy rossz tettet töröl el, egy másik pedig egy fokkal feljebb emeli ôt)) [Muszlim].
 • Ajánlott korán elindulni a mecsetbe, és ott várni az imádkozás elkezdését. Abú Hurejra hadíthja: ((Az angyalok kegyelmet kérnek annak, aki imahelyén marad mindaddig, amíg wudúja érvényes marad. Azt mondják: „Istenem bocsáss meg neki, Istenem kegyelmezz neki”)) [Bukhárí].
 • Ügyelni kellene a közös imádkozásokra a mecsetben és máshol is. Ibn Omar hadíthja: ((A közösen végzett imádkozás huszonhét fokkal jobb, mint az egyedül végzett)) [a hadíth-gyűjtők megegyezése szerint].
 • Ajánlott az első sorban imádkozni, és ügyelni arra. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((A férfiak sorai közül az elsô sor a legjobb, és a hátsó a legrosszabb; a nôk sorai közül a hátsó a legjobb, és az elsô a legrosszabb)) [Muszlim].
 • Ajánlott kiegyenesíteni a sorokat. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Egyenesítsétek ki soraitokat, mert a sorkiegyenesítés az imádkozás teljességéhez tartozik)) [megegyezés szerint].

Továbbá ajánlott a szorosan egymás mellé állás. Azt mondta a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá): ((Egyenesítsétek ki soraitokat, és álljatok szorosan egymás mellé)) [Bukhárí].

 • Ajánlott ügyelni a szorgalmi imádkozások rendszeres betartására.

– A hajnali imádkozás előtt két rak‘a. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((A hajnali imádkozás elôtti két rak‘a jobb, mint az evilág és mindaz, ami benne van)) [Muszlim]. A Szunnához tartozik ezt röviden végezni. Azt mondta ‘Áisa: „A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) két rövid rak‘át végzett a hajnali imádkozás előtt” [megegyezés szerint].

– A déli imádkozás előtt négy rak‘a. ‘Áisa azt mondta: „A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) mindig elvégzett négy rak‘át a déli imádkozás előtt” [Bukhárí].

Ajánlott továbbá négy rak‘a elvégzése az imádkozás után is. Umm Habíba hadíthja: ((Aki ügyel négy rak‘a elvégzésére a déli imádkozás elôtt és után, azt nem juttatja Allãh a Nárba)) [Tirmidzí].

– A naplementi imádkozás és az esti imádkozás után két-két rak‘a. Ibn Omar hadíthjából tudjuk, hogy a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) két-két rak‘át végzett a naplementi és az esti imádkozás után [megegyezés szerint].

 • Ajánlott továbbá sok szorgalmi imádkozást végezni az előzőkön kívül is. Umm Habiba hadíthja: ((Annak  a muszlim istenszolgálónak, aki tizenkét szorgalmi imádkozást végez önkéntesen – az elôírt imádkozásokon kívül -, Allãh egy házat épít a Dzsennában)) [Muszlim].
 • Az a legjobb, ha az önkéntes imádkozásokat otthon végzik. Zajd Ibn Thábit hadíthja: ((Imádkozzatok otthon emberek! A legjobb imádkozás az, amit otthon végez az ember, kivéve az elôírt imádkozásokat)) [megegyezés szerint].

A nyomatékosan ajánlott imádkozások közé tartozik:

 • Az éjszakai imádkozás, és annak a „witr” – páratlan számú rak‘ából álló imádkozás – imádkozással való lezárása. Abu Sza‘íd hadíthja: ((Végezzetek „witr” (páratlan) imádkozást, mielôtt eljönne a reggel)) [Muszlim].
 • A délelőtti imádkozás: két vagy több rak‘a.AbúHurejra azt mondta: „Meghagyta nekem Allāh Küldötte (Allāh kegyelme és békéje reá) azt, hogy minden hónapban böjtöljek három napot, végezzek kétrak‘at délelőtt, és imádkozzak „witr” (páratlan) imádkozást alvás előtt” [megegyezés szerint].
 • Aki belép a mecsetbe, imádkozzon két rak‘át mielőtt leülne, de ez nem kötelező. Abú Qatáda hadíthja: ((Ha egyikôtök belép a mecsetbe, ne üljön le, amíg nem imádkozik két rak‘át)) [megegyezés szerint].
 • Az ideális muszlim ügyel a Pénteki imádkozáson való rendszeres megjelenésre, és felkészül arra fürdéssel, wudúval és illatosítással, majd korán indul el a mecsetbe, illedelmesen lép be oda, nem lép át az embereken, ha pedig megszólal a szónokló vagy prédikátor, csendben hallgatja őt.

Szalmán hadíthja: ((Annak a férfinak, aki megfürdik Pénteken, és tisztálkodik amennyire képes, beolajozza a haját, beillatosítja magát, majd kimegy a mecsetbe, nem választ el két imádkozót, elvégzi az imádkozást, majd csendben hallgatja a szónoklót: Allãh megbocsátja a kisebb bűnöket az elôzô péntektôl)) [Bukhárí].

 • Ajánlott négy rak‘át imádkozni a Pénteki imádkozás után. Abú Hurejra hadíthja: ((Ha egyikôtök elvégezte Pénteki imádkozását, utána imádkozzon négy rak‘át)) [Muszlim].

–   Az ideális muszlim és a Ramadán havi böjtölés:

Az ideális muszlim végigböjtöli Ramadán hónapját minden évben.

Allāh a Magasztos azt mondta: [Ti, akik hívôk lettetek! Elôírattatott számotokra a böjtölés] [2. szúra, 183. ája]. Allāh Küldötte (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Aki végigböjtöli Ramadán hónapját hittel és jutalmazás reményében, Allãh megbocsátja neki az addig elkövetett kisebb bűnöket)).

 • Ajánlott sok önkéntes böjtölést végezni, hiszen a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Azt az istenszolgálót, aki Allãh útján egy napot böjtöl, Allãh azzal az egy nappal hetven évjárásnyi távolságra távolítja el a Nártól)) [megegyezés szerint].
 • Ajánlott három napot böjtölni minden holdhónapból: a 13., a 14., és a 15. napon. AbdAllāh Ibn ‘Amr Ibn Al‘āsz: ((Három nap böjtölése minden hónapból olyan, mintha az egész életét átböjtölné az ember)) [megegyezés szerint].
 • Ajánlott ‘Arafa napján böjtölni (a 12. holdhónap 9. napján), mert ez az előző és a következő évre vonatkozóan engesztelést jelent [Muszlim].

–  Az ideális muszlim és a „zakát” (a kötelezô adomány):

Az ideális muszlim kiadja a vagyonára a „zakátot”.

Allāh, a Magasztos azt mondta: [és tartsátok meg az imádkozást, és adjátok ki a zakátot] [2. szúra, 43. ája].

 • Ajánlott sok önkéntes adakozást végezni, mert a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Vigyázzatok arra, hogy ne érdemeljétek ki a Nárba jutást, még ha egy datolya részével adakoztok is)) [megegyezés szerint].

Abú Hurejráról maradt fenn: Allāh Küldötte (Allāh kegyelme és békéje reá) így szólt: ((Allãh, a Magasztos azt mondta: Ó Ádám fia, adakozz, mert akkor neked is adakoznak)) [megegyezés szerint].

–   Az ideális muszlim és a zarándoklat:

Az ideális muszlim elzarándokol Mekkába, Allāh házához, legalább egyszer életében – ha képes arra -, hiszen Allāh a Magasztos azt mondta: [Kötelesek az emberek Allãhra nézve a Házhoz (Ka‘ba) zarándokolni, ha képesek arra] [3. szúra, 97.ája].

 • Ajánlott továbbá az umra (kiszarándoklat) elvégzése, mert a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Egy umra elvégzése a következô umra elvégzéséig engesztelés arra, ami a kettô között történik a kisebb bűnökbôl. A hibátlanul végzett zarándoklatra nincs fizetség, csak a Dzsenna)) [megegyezés szerint].

A legjobb az, ha az umra Ramadánban kerül elvégzésre. Ibn Abbász hadíthja: ((Egy umra Ramadánban olyan, mint a velem végzett (a Prófétával) zarándoklat)) [megegyezés szerint].

–  Az ideális muszlim jó erkölcsű:

A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) mondta: ((A legjobbjaitok közé valók a legszebb erkölcsűek közületek)) [megegyezés szerint].

 • A szülők azok, akik a legjobban megérdemlik a velük szembeni jó magatartást. Allāh, a Magasztos azt mondta: [és elrendeltük az embereknek a szülôkkel való jó bánásmódot] [31. szúra, 13. ája].

Ibn Masz‘údról maradt fenn, hogy azt kérdezte a Prófétától (Allāh kegyelme és békéje reá): „Melyik az a tett, amely a legjobban tetszik az Istennek?” Azt válaszolta: ((Az imádkozás elvégzése annak idejében)). „És azután?”- kérdezte. Mire azt válaszolta: ((A szülôkkel való jó bánásmód)); „és azután?” – kérdezte. Mire azt válaszolta: ((A dzsihád Allãh útján)) [megegyezés szerint].

 • A rokonokkal való kapcsolattartásban nyomatékosan jelen kell, hogy legyen a jó erkölcs, és ajánlott annak folyamatossága. Anaszhadíthja: ((Aki szeretné, hogy Allãh ellássa ôt, és meghosszabbítsa életkorát, az tartsa rokonaival a kapcsolatot)) [megegyezés szerint].
 • A szomszédokkal ugyanúgy, hiszen a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Aki hisz Allãhban és a Feltámadás Napjában, az bánjon jól szomszédjával)) [Muszlim].
 • A feleséggel úgyszintén. AbúHurejrahadíthja: ((Bánjatok szépen a nôkkel /feleségeitekkel/)) [megegyezés szerint].
 • A feleségnek úgyszintén jól kell bánnia férjével, szép magatartással. AbúHurejráról maradt fenn: ((Ha valakinek azt parancsolnám, hogy boruljon le egy másik ember elôtt, a feleségnek parancsolnám meg, hogy boruljon le a férje elôtt)) [Tirmidzí].
 • A szegény és gyenge emberekkel szemben is jó magatartást kell tanúsítani. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Az özvegy és a szegény segítôje olyan, mint az, aki Allãh útján harcol)) [megegyezés szerint].

Azt is mondta a Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá): ((Én és az árva ellátója úgy leszünk a Dzsennában, mint ez a kettô!)) – és felmutatta a mutató és a középső ujját [Tirmidzí].

–  Az ideális muszlim illedelmes:

A legszebb illemek közé tartozik:

 • A szégyenlősség. Amránhadíthja: ((Az Allãhért való szégyenlôsség jó dolog)) [Muszlim].
 • A szép szó és a kedvesség. Abú Hurejra hadíthja: ((A jó szó adomány)) [megegyezés szerint].
 • Az iszlám szerinti illemek közé tartoznak az étkezés illemei:

– Az étkezés előtt azt mondjuk: „Biszmillāh” „Allāh nevével”;

– az étkezés után azt mondjuk: „Alhamdulliláh” „A hála Allāhnak jár”.

– Az étkezést jobb kézzel végezzük el. A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Mondd: „Allãh nevével” [amikor étkezel], egyél a jobb kezeddel, és abból egyél, ami közel van hozzád)) [megegyezés szerint].

Mu‘ādz Ibn Anasz hadíthja: „Azt mondta Allāh Küldötte (Allāh kegyelme és békéje reá): ((Aki ételt fogyaszt, és azt mondja: „A hála Allãhnak jár, aki adta nekem ezt az ételt, és ellátott vele anélkül, hogy nekem képességem vagy erôm lett volna erre”; annak megbocsáttatnak az addigi kisebb bűnei))” [Tirmidzí].

–  Az ideális muszlim és a tanulás:

Az ideális muszlim ügyel a tudósoktól való tanulásra, a tudás elsajátítására.

Allāh, a Magasztos azt mondta: [Allãh felemeli azok rangját, akik hívôk közületek, és akik elsajátították a tudást] [58. szúra, 11. ája].

A Próféta (Allāh kegyelme és békéje reá) azt mondta: ((Aki elindul egy úton a tudás felé, Allãh megkönnyíti számára az utat a Dzsennába)) [Muszlim].

Hiteles információk az Iszlámról