Az ibáda (istenszolgálat) és a szeretet szintjei

 

Imám Ibn Tajmijja
Fordította: Umm Ibrahim

Kivonat az Al-Ubúdíjából [Az istenszolgálat esszéje]

Az Istenszolgálat (al-Ibáda), ami meg lett nekünk parancsolva magába foglalja az alázatosságot és a szeretetet, az Allah előtti korlátlan alázatosságot és az Ő korlátlan szeretetét. A szeretet legfelsőbb szintje az a végletekig menő imádat (tatajum) és a legalsó szintje az érdeklődés, mivel a szív először érdeklődik a szeretett iránt. Az érdeklődés után jön a vonzalom, majd a szeretet és végül a határtalan imádat. Az arabban a „Tajm-u-llah” (Allah imádója) kifejezést az „Abd-u-llah” (Allah szolgálója) kifejezésre használják, mivel az imádó az, aki teljesen megadja magát a szeretettjének.

Az, aki valakinek utálattal engedelmeskedik, az nem szolgálja azt. És az, aki szeret valakit engedelmeskedés nélkül, az szintén nem szolgálja azt. Ez olyan mint egy ember, aki szereti a fiát és a barátait. Ezért sem a szeretet sem az engedelmeskedés egyedül nem elegendő Allah imádatára. A szolgának (al-abd) Allahot kell a legjobban szeretnie és Ő (szubhána wa taálá)1 kell legyen a legnagyszerűbb a szemében. Semmi sem érdemli meg a teljes szeretetet és engedelmességet, kivéve Allahot (azze wa dzsell). Haszontalan bármit szeretni másért, mint Allah kedvéért. Bármi, ami nagyra becsült, anélkül, hogy az Allah parancsa lenne, annak a dicsőítése nem elfogadott.

Az Allah és a Küldött iránt érzett szeretetnek minden más szeretetnél erősebbnek kell lennie.

Allah azt mondta:

Mondd: „Ha atyáitok és fivéreitek és testvéreitek és feleségeitek és nemzetségetek és javaitok, melyekre szert tettetek, és [a] kalmárkodás, amelynek félitek a pangását, és hajlékaitok, amelyekben gyönyörűségeteket lelitek – kedvesebbek nektek Allahnál és az Ő küldötténél és az ő útján való hadakozásnál, akkor várakozzatok, amíg Allah el [nem] jön a parancsával!” Allah nem vezeti igaz útra a bűnös népet.” [9:24]

Így a szeretet lényege Allahot és az Ő Küldöttét illeti meg, és így van ez az engedelmességgel is. Mivel az engedelmesség Allahot és az Ő Küldöttét illeti meg, és a tetszésük keresése is őket illeti meg.

Megesküsznek nektek Allahra, hogy tetszéseteket kívánják. Ám Allah és a küldötte méltóbb arra, hogy [inkább] az ő tetszésüket vívják ki, ha [különben] hívők.” [9:62]


 

1Az Allah neve után szereplő arab kifejezések minden esetben magasztalást fejeznek ki. Abdulrahman